இவர்கள்தான்சொர்க்க வாழ்க்கை வாழும் கணவன் மனைவி படியுங்கள்!!

♥ தான் வருவதற்கு நேரம் ஆகும்
என்றால் போன் செய்து நீ சாப்பிடு என்று கூறும் கணவர்கள்,,

♥ சலிப்பாக இருக்கிறது என்றால் நீ தூங்கு நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என கூறும் கணவர்கள்

♥ தனது தேவையை குறைத்து மனைவிக்கு வேண்டியதை வாங்கும் கணவர்கள்

♥ மனைவி வீட்டு உறவினர்கள் வந்தாலும் பாகுபாடு இல்லாமல் உபசரிக்கும் கணவர்கள்,,

♥ சமையல் அறையில் கூட நின்று உதவி சங்கீதமாக்கும் கணவர்கள்

♥ ஞாயிறு என்றால் மனவியை வெளியே கூட்டிச் சென்று மகிழ்விக்கும் கணவர்கள்

♥ மனைவி உடல் நலமில்லை என்றால் பதறித் துடிக்கும் உள்ளம்

♥ மனைவியிடம் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் கலந்தாலோசிக்கும் உள்ளம்

♥ மனைவியை சரிசமமாக நடத்தும் உள்ளம்

♥ மனைவி குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்னை என்றாலும் உதவத் துடிப்பது

♥ மனைவி கோபத்தில் கத்தினாலும் அமைதி காத்து புரிய வைப்பது

♥ ஆக மொத்தம் மனிதன் மனிதனாக மனிதத்தன்மையுடன் நடந்து கொள்வது,,

♥♥ இத்தனை நற்குணங்களும் அமையப் பெற்ற வாழ்க்கைத் துணைவரை அடைந்த இல்லத்தரசிகள் அனைவருமே புவியில் சொர்க்கம் காணும் புண்ணிய ஆத்மாக்கள்

சிறுநீரக கற்கள் கரைய செய்யும் ஓர் அற்புத மூலிகை அதிகம் பகிருங்கள்