ராஜ வசியம் தரும் தொட்டார்சிணுங்கி செடி தாந்த்ரீக ரகசியம் .

ஒரு வளர்பிறை வெள்ளிகிழமை யன்று இந்த தொட்டாற்சிணுங்கி செடிக்கு சுகர ஓரையில் காலை 6 TO 7 மணிவரைக்குள் காப்புக்கட்டி பூஜை செய்து அந்த செடியை வேர் அறாமல் பிடுங்கி வந்து அல்லது மண்ணுடனும் எடுத்து வந்து உங்கள் வீட்டில் வைத்து வளர்க வேண்டும் ,

தினமும் காலையிலிருந்து யார் முகதிழும் விழிக்காமல் தூங்கி எழுந்தவுடன் நேராக செடியிடம் வந்து உங்கள் இரண்டு கைகளால் செடியை நன்கு தொட வேண்டும் , இதுபோல தொடர்ந்து செய்து வாருங்கள் ,ஒரு 40 நாட்கள் அல்லது 60 நாட்களுக்குள் அந்த செடியின் இலையானது நீங்கள் தொட்டாலும் சுருங்காமல் இருக்கும் , அதுவரைக்கும் தினமும் தொட வேண்டும் . இது போல செய்து வந்தால் அந்த செடியின் தெய்வீக சக்திகள் அனைத்தும் உங்களுக்குள் வந்துவிடும் , பிறகு உங்களுக்குள் ஒரு தேஜஸ் வந்துவிடும்.அதாவது வசிய சக்திகள் வந்துவிடும் , பிறகு முகம் தெரியதா ஒரு நபரிடம் பேசினாலும் மீண்டும் மீண்டும் அவர் உங்களிடம் வந்து பேசுவார்கள் .

இது போல அமானுஷ்ய மந்திர தந்திர தாந்த்ரீக பரிகாரங்கள் தெரிந்து கொள்ள நம்மை பாலோ செய்யுங்கள் . நன்றி

அணைத்து விதமான பிரச்சனைகளை தீர்க்க மந்திர தந்திர தாந்த்ரீக பரிகாரங்கள் செய்ய , பூஜைகள் செய்ய , வாஸ்து குறைகளை நீக்க , யாகங்கள் செய்ய நம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் , முற்றிலும் சித்தர்கள் பூஜை முறைகள் ஆகும்.

கைபேசி எண் -

ஒன்பது,ஐந்து ,நான்கு,மூன்று ,ஒன்று ,ஏழு ,நான்கு ,ஏழு,ஒன்று,ஏழு