தொடர் ஆராய்ச்சி சச்ஸஸ். சூப்பர் !! எய்ட்ஸ் நோய்க்கு மருந்து கண்டுடிக்கப்பட்டது..

எய்ட்ஸ் நோய் என்பது உடலுறவினாலோ இரத்த தானத்தினாலோ,கிருமி பாதித்தஊசிகளின்உபயோகத்தினாலோதாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு கருத்தரிப்பு, பிரசவம், பாலூட்டுதல்போன்றவைகளினாலோஅல்லதுவேறெந்தவகையிலாவதுபரவுகிறது.

2007- ஆம் ஆண்டு முதல் உலகமெங்கும் 33.2 மில்லியன்மக்கள்எயிட்சோடுவாழ்ந்துகொண்டிருப்பதாகவும் 330,000 குழந்தைகள் உட்பட2.1 மில்லியன் மக்கள் இந்நோயினால் கொல்லப்பட்டிருப்பதாகவும் கணிக்கப்பட்டது .

 

 

மரபணு ஆராய்ச்சி 1 ஆம் நுற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலோ 20 ஆம் நுற்றாண்டின் முற்பகுதியிலோ மேற்கு மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் எச் ஐ வி தோன்றியிருக்கக் கூடும் என்று ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுகிறது.

எயிட்ஸ் முதன்முதலில்அமெரிக்காவின் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களில், 1981-ல்கண்டறியப்பட்டது. 1980-களின்முற்பகுதியில்இந்நோய்க்கானகாரணம்எச்..விஎனக்கண்டறியப்பட்டது

 

 

எச்..விஎயிட்சுக்கானசிகிச்சைநோயின்தாக்கத்தைக்கட்டுப்படுத்தவல்லதாயிருந்தாலும்தற்சமயம்இந்நோய்க்குதடுப்பூசியோநிரந்தரதீர்வோஇல்லைஎச்..விநோயின்இறப்புவிகிதத்தையும்பாதிப்புவிகிதத்தையும்குறைக்கதகுந்த மருந்துகள் விலையுயர்ந்தனவாகவும்கிடைப்பதற்குஅரியனவாகவும்இருப்பதால்அனைத்துநாடுகளிலும்இது வாடிக்கையாககிடைப்பதில்லை.

 

 

இன்றைக்குமருத்துவத்துறையில்அபரிமிதமானதொழில்நுட்பமுன்னேற்றம்ஏற்பட்டிருக்கிறதுஅப்படிப்பட்டசூழலில்கூடஎய்ட்ஸைமுழுமையாகக்குணப்படுத்தமுடியாதுஎன்கிறநிலையேநிலவுகிறது.

இந்நிலையில்தான் எய்ட்ஸ்நோயைக்குணப்படுத்தபுதியமருந்துகண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.தற்போது 99.9 சதவிகிதம்ஹெச்..விமற்றும்எய்ட்ஸ்நோயைக்அழிக்கக்கூடியஒருமருந்துதயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேலைச்சேர்ந்தபயோடெக்நிறுவனமானஸியோன்மெடிக்கல் `Gammora' எனஅழைக்கப்படும்மருந்தைத்தயாரித்துள்ளது.இந்தமருந்தைக்கொண்டுதொடர்ந்துநான்குவாரம்சிகிச்சைஎடுத்தால்போதும்ஹெச்..விமற்றும்எய்ட்ஸ்நோயை99.9 சதவிகிதம்அழித்துவிடலாம்என்றுஅவர்கள்ஆய்வில்நிரூபித்திருக்கிறார்கள்.

 

 

முதன்முறையாகமனிதர்கள்மேல்சோதனைசெய்யப்பட்டதுகுறித்தஆய்வுமுடிவுகளைஅந்தநிறுவனம்தற்போதுவெளியிட்டிருக்கிறது.ஹெச்..விவைரஸ்மூலம்பெறப்பட்டபெப்டைட்ஸ் [புரதங்கள்வைத்துஇந்தமருந்தைக்கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இந்தமருந்துஹெச்..விநோய்த்தொற்றைமட்டும்கட்டுப்படுத்திஅவைசெயல்படாதவண்ணம்கட்டுப்படுத்துகிறதுஇதுஹெச்..விஉயிரணுக்களைக்கொல்லும்வகையில்தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுகடந்தபுதன்கிழமைநடத்தப்பட்டஇந்தஆய்வின்மூலம்ஹெச்..விதொற்றுநோய்கள்பரவுவதை 99.9 சதவிகிதம்தடுக்கமுடியும்என்றுஅந்நிறுவனம்அறிவித்திருக்கிறது.

ஹெச்..விவைரஸ்உடலில்உள்ளநோய்எதிர்ப்புச்செல்களைப்பாதித்துஅழிக்கும்இதுஎய்ட்ஸ்என்றநிலையைஅடையமூன்றுமுதல் 15 ஆண்டுகள்வரைகூடஆகும்அதாவதுஹெச்..விபாதிப்பின்முற்றியநிலைதான்எய்ட்ஸ்அதுஉயிரைப்பறிக்கக்கூடியமிகமோசமானநிலை.

 

 

ஆனால்ஹெச்..விதொற்றுஉள்ளஒருவரைஎய்ட்ஸ்நிலையைஅடையவிடாமல்இந்த மருந்து மூலம் தடுக்கமுடியும்இதுநோய்எதிர்ப்புமண்டலத்தின்ஆரோக்கியநிலைசிடி-4 செல்களின்எண்ணிக்கையைப்பொறுத்ததுபரிசோதனைக்கானமாதிரிரத்தத்தில்சிடி-4 எண்ணிக்கையைக்கொண்டுஹெச்..வி., எய்ட்ஸ்நிலையைஅறிந்துகொள்ளலாம் என அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

 

 

இது விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும் இதனால் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் உய்ர் பெற வாப்பு உள்ளதாகவும் தெரிகிறது. இனி எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் ஒதுக்கி வைக்கப்பட மாட்டார்கள்.