அஜித் நடந்துகொண்டதை பார்த்து நெகிழ்ந்து போனேன் - ஆனந்த்ராஜ் ஓபன்டாக்

அஜித் நடந்துகொண்டதை பார்த்து நெகிழ்ந்து போனேன் - ஆனந்த்ராஜ் ஓபன்டாக்

 

சாப்பிட காசு இல்லை.. மூன்று வருடம் மறைந்து வாழ்ந்தேன்.. இந்திய ஆல்ரவுண்டரின் உருக்கமான பேட்டி