அமலா பால், பாபி சிம்ஹாவின் திருட்டு பயலே-2 படத்தின் ட்ரைலர்