அட கடவுள!!! பட வாய்ப்புக்கு ஆக என்ன வேணா பண்ணுவ போல....விஜய் வீட்டில் ஜூலி செய்த காரியம்