வெங்கட் பிரபு, ப்ரேம்ஜி இணைந்து பாடிய கலக்கல் குத்து பாடல்