ரஜினி, கமல், விஜய் முதல் அப்துல் கலாம் அய்யா வாய்ஸில் கலக்கிய நவீன்